Acil Para Duası

Yer gök dua üzerine oluşturulmuş diye güzel bir söz vardır. İçimiz sıkıldığında, ruhani bunalımlarda, dileklerimizin ve muratlarımızın gerçekleşmesi için en güzel sığınılacak liman duadır. Acil para bulmanın yollarını anlattık, örnekledik. Unutmayın tedbir insandan ve takdir her daim Allah’tandır.

Bu bölümde size acil para duasını anlatacağınız. Öncelikle Allah isterse umulmadık yerden kazanç yollarınız, rızık kapılarınızı açılır bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi de duamıza gelelim ‘’ Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’e lüke bismikel azîmil-a’zami Enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu Ve in kâne kâriben yessirhü Ve in kâne kalîlen kessirhü Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Türkçe meali de ; ‘’ Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir Eğer yerde ise onu çıkar Uzakta ise onu yaklaştır Yakın ise kolaylaştır Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’ belirttiğimiz gidi dua bize zor olan her işte kolaylıklar sunacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir