Kadın Girişimcilere Vergi Muafiyeti

Kadın Girişimcilere Vergi Muafiyeti

Kadınların iş hayatına atılması ve erkekler ile aynı standartlar altında çalışması uzun yıllar süren, büyük bir mücadeledir. Yüzyıllardır gelen toplum biçimimiz dolayısıyla kadınların ev içerisindeki görevleri çok daha fazladır. Bu nedenle kadınlar uzun yıllar boyunca ülke üretimine katılmamışlardır.

Geçen yıllar içerisinde kadınların istihdamı amacı ile birçok proje yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. Fakat uygulanan bu projeler genellikle yasalaşmadığı için kısa bir dönem uygulanmış, sonrasında rafa kalkmıştır. Fakat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği tarafından hazırlanan “Kadın Girişimciler Uluslararası 2. Konferansı’na” katıldı ve şu sözleri söyledi:  , “İşverenlerin, kadın çalışanların çocukları için kreş ücreti yardımı vermeleri halinde, 300 liraya kadar, belli bir sınıra kadar olan kısmının gelir vergisinden istisnasına yönelik bir hazırlığımız bulunuyor. Bunu da bir müjde olarak ifade etmek istiyorum” dedi. Yani ülkemiz hazırladığı bazı tasarılar sayesinde kadın istihdamını arttırmak ve kadınların hanelerine yönelik sorumluluklarını dengeye oturtmak amacı ile çalışmalarda bulunmaktadır.

Peki, nedir bu kadın girişimcilere tanınan vergi muafiyeti ve hangi koşullarda sağlanıyor?

Kadın Girişimcilere Tanınan Vergi Muafiyetinin Sınırları

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarıya göre, 29 yaşını doldurmamış ve ilk defa iş kuracak olan girişimcilere vergi muafiyeti sağlanacaktır. Sağlanan vergi muafiyeti 3 vergi dönemi boyunca devam edecektir.

Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı verilere göre kadınların işgücüne ve üretime katılma oranları gittikçe artıyor. Yani gün geçtikçe kadınların ülkede söz sahibi olabilme şansları yükseliyor. Bu nedenle bu artışa ivme kazandırmak ve bu ivmeyi diledikleri oranda şekillendirmek amacı ile tanınan vergi muafiyeti kadın girişimcileri epey rahatlatacak gibi görünüyor.

Elbette tanınan her teşvik ve her muafiyetin belirli sınırları bulunmaktadır. Şartlar kapsamına dâhil olan her kadın girişimci elbette bu muafiyetten yararlanabilecektir.

Kadın Girişimcilere Tanınan Vergi Muafiyetinin Şartları ve Kapsamı

 • Gelir vergisi muafiyetine sahip olmak isteyen girişimci kadınların yıl itibari ile 29 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
 • Vergi muafiyetine sahip olmak isteyen genç kadınların ilk kez vergi mükellefi olmaları gerekmektedir. Yani ilk kez girişimci olarak bir iş kurmalı ve bu işin başında olmalıdırlar. Yani vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen girişimcilerin kendi işlerinde çalışmaları gerekmektedir.
 • Gelir vergisi muafiyeti girişimci kadınların elde ettikleri kazancın 75.000 liralık kısmı için uygulanmaktadır. Yani yıllık gelirleri 75.000 lirayı geçse dahi yalnızca bu kısmı için uygulanabilecektir.
 • Gelir vergisi muafiyeti 3 yıl boyunca yani 3 vergi dönemi süresince geçerli olacaktır. Bu süre kadın girişimcilerin işe başladıkları ilk takvim yılından itibaren geçerli olmaya başlayacaktır.
 • Bazı kadın girişimciler kurdukları işi devir yolu ile alabilirler. Bu durumda devralınan iş yerinin en az üçüncü dereceye kadar yakın bir akraba tarafından devralınmış olmaması gerekmektedir. Bu durumun yapılma nedeni girişimci desteği almak amacı ile kurulacak olan sahte işlerin önüne geçilmesini sağlamaktır.
 • Son olarak girişimci desteği alacak kişilerin kesinlikle sahte belge düzenlememiş olmaları gerekmektedir.

Kadın Girişimcilere Sağlanan Teşvikler

Elbette devletimiz bu konu hususunda ciddi çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalarını da başarı ile uygulamakta olmasına karşın bu konunun askıda kalmaması adına çeşitli teşvikler sağlanmıştır.

Bildiğiniz gibi ev hanımlığı da aslında bir meslektir. Ev hanımlığının da bir meslek olmasının ayırdına varılması en önemli adımlardan biridir. Sunulan bu teşvikler ve bakanlık çatısı altında alınan önlemler bu amaçla önemlidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kadın girişimciler için çeşitli çalıştaylar düzenleniyor ve istihdamda kadın ve erkeğin eşit olması amacı ile çalışmalar yürütülüyor. Son olarak Ankara’da Bakanlık ve Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği tarafından “Kadın Girişimcilerin Finansmana Ulaşımının Kolaylaştırılması Çalıştayı” düzenlenmiştir. Bu çalıştay kapsamında şunlar tavsiye edilmiştir:

 • İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir bölümünün girişimci kadınlar için ayrılması,
 • BDDK düzenlemelerinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapan çalışmalar yapılması,
 • Kadın girişimcilere yönelik gruplandırma yapılması,
 • Kadın girişimcileri bilgilendirme görevini üstlenebilecek danışmanlık hizmeti, çağrı merkezi kurulması,
 • Kredi Garanti Fonunun güçlü hale getirilmesi ve Kadın Kredi Garanti Fonu kurulması
 • İşverenlerin kadın istihdamı anlamında bilgilendirilmesi ve kadın istihdam ettirme konusunda teşvik edilmesi
 • İşverenlerin iş yerlerinde çalıştırdıkları kadın sayısı kadar prim ve vergi indirimi ile ödüllendirilmeleri.

Kaynak: https://www.kredivar.net/kadin-girisimcilere-vergi-muafiyeti.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir